Lăsat de capul lui, Orlando Teodorovici va reuşi să reumple puşcăriile golite de către Tudorel Toader

Ministrul de Finanţe, Eugen OrlandoTeodorovici, vine cu un proiect de lege care prevede pedeapsa cu închisoare pentru cei care nu-și plătesc taxele și impozitele.

Acest parlamentar al PSD vrea să bage tot PSD-ul la pârnaie!? Că încă din 2005, 19 parlamentari ai PSD datorează statului 238 miliarde de lei vechi! Şi de atunci situaţia datoriilor politicienilor cu afaceri nu s-a îmbunătăţit, doar s-a agravat.

Totuşi, cum se face că, după ce s-au hărnicit să şteargă datoriile marilor datornici, acum îi ameninţă cu închisoarea pe cetăţenii în impas financiar?

Eugen Teodorovici a depus, în procedură de urgență, la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu virează la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurări sociale de sănătate, drepturi de autor și alte venituri, scrie Mediafax. Inițiativa legislativă a ministrului de Finanțe propune modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

„Art. 6 - Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 6 ani reținerea și neplata, încasarea și neplata, ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”, prevede modificarea adusă prin inițiativa legislativă a senatorului PSD.

Principalii datornici la bugetul de stat pentru contribuţii reţinute şi neachitate sunt companiile de stat conduse de către lipitorii de afişe ai partidelor. În cazul acesta cine face puşcărie?

Din expunerea de motive a ministrului aflăm că ori facem puşcărie, ori ni se măresc taxele. Pensiile speciale trebuie cumva întreţinute!

  • "Măsurile pentru combaterea evaziunii fiscale conduc la condiții concurențiale echitabile și transparente, favorizează consolidarea bugetară, reducând, în același timp, nivelurile datoriei publice, cresc resursele pentru investițiile publice, îmbunătățesc eficiența și echitatea sistemului fiscal, consolidează respectarea generală a legislației fiscale.
  • Măsurile propuse asigură un mediu concurențial corect prin impunerea de măsuri cu rol de creștere a conformării contribuabililor incorecți la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor.
  • Măsurile propuse sunt de natură să conducă la creșterea și consolidarea încrederii contribuabililor onești în capacitatea administrației fiscale de a sancționa comportamentele neconforme cu legislația fiscală, financiară și vamală."

Acum, având în vedere năravurile funcţionarilor acestui stat, care au loialitate faţă de politicienii care-i angajează, nu faţă de cetăţenii din banii cărora trăiesc, să analizăm neajunurile acestui hei-rupism fiscal, aşa cum le-a identificat consultantul fiscal Adrian Benţa.

  • Termenul de 30 de zile este foarte scurt. Bagi la pușcărie un om care poate să aibă doar o dificultate financiară.
  • Nu se definește exact noțiunea de nevinovăție sau vinovăție. Plus: de când face Fiscul acte de urmărire penală?
  • Toate societăţile care au vândut ceva acestui stat ştiu de cum îşi rezolă Guvernele deficitul bugetar prin întârzierea la plată, cum nu plătesc facturi la timp, mai ales prin noiembrie și decembrie, aruncând plăţile până în ianuarie. Păi, în loc să plătescă funcţionrul statului, fac pârnie victimele statului?
  • Proiectul de lege al discotecarului nu prevede plafon. Ce facem? Băgăm la pușcărie oameni pentru 1.000 de lei? Pentru 100, 10 lei?
  • Nu se ţine cont de comportamentul omului. Unul a plătit 20-30 de ani taxe la stat, trece printr-o perioadă nasoală. Se știe că stopajul ăsta la sursă trebuie aplicat și toţi plătec TVA la factură chir și când nu au încasat banii. Atunci se pune problema la un pic de dezvoltare în analitic.

În plus, nu că ar mai exita pic de repect faţă de lege, există o Hotărâre a Curții Constituționale prin care este declartă neconstituională pedeapsa cu sancțiunea privativă de libertate când nu se plătesc impozite reținute prin stopaj la sursă. Dacă citim cu atenție decizia Curții Constituționale, vedem că aceasta nu a zis că este pe fond neconstituțională, ci pe formă. Nu era definită noțiunea de stopaj la sursă. În acest moment, pe noul Cod de procedură fiscală, Legea 207/2015 este definit foarte clar ce reprezintă stopajul la sursă. Prin urmare, se îndeplinește și condiția formală dată de Curtea Constituțională.

Aşa că, lăsat de capul lui, Orlando va reuşi să reumple puşcăriile golite de către Tudorel Toader.

Adauga comentariu